02188980301

بیمه مان

بیمه مان چیست و چه مزایایی دارد؟

بیمه مان چیست؟ شاید برایتان واژه بیمه مان کمی مبهم به نظر بیاید و ذهنتان را سوالی درگیر کند که منظور از بیمه مان چیست آیا فقط مربوط به فوت میباشد ؟ آیا شخص را فقط در مدت بیمه نامه، تحت پوشش بیمه مان یا بیمه مان قرار میدهد ؟ در پاسخ به سوالاتتان بهتر […]

بیمه عمر بیمه ایران

کدام شرکت بیمه را برای بیمه‌نامه عمر انتخاب کنیم؟ بیمه عمر و پس انداز از آن دسته بیمه نامه هایی میباشد که به انتخاب شخص بیمه گذار شرایط آن تعیین میشود و در رابطه با پرداخت مبلغ دست بیمه گذار باز است و میتواند مقدار حق بیمه و نحوه پرداخت آن را به دلخواه خود […]

Scroll to top