بیمه سپاس بیمه ایران

بیمه زندگی سپاس ایران جدیدترین و کامل ترین محصول شرکت بیمه ایران در گروه بیمه های عمر و سرمایه گذاری است که آبان 1398 و  همزمان با هشتادو پنجمین سالروز تاسیس این شرکت رونمایی شد .
یکی از مهمترین ویژگی های بیمه زندگی سپاس ایران افزوده شدن بیمه درمان تکمیلی تا سقف 25 میلیون تومان به این بیمه نامه است .

خلاصه تعهدات بیمه زندگی سپاس ایران :

1- پرداخت هزینه اعمال جراحی ناشی از بیماری و حادثه (بیمه تکمیلی) مشروط به بستری شدن در بیمارستان تا سقف 250/000/000 ریال در هر سال

2- پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری های خاص شامل : سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق کرونر قلب (جراحی قلب باز )، پیوند اعضای طبیعی بدن شامل قلب ، ریه ، کبد ، کلیه ، مغز استخوان حداکثر تا سقف  200/000/000 ریال علاوه بر بند یک

3- پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه شده به یکی از انواع سرطان  های بدخیم که دارای متاستاز باشند  تا سقف 300/000/000 ریال علاوه بر بند یک

4- پرداخت غرامت فوت عادی بیمه شده  تا سقف 5/000/000/000 ریال

5- پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه بیمه شده تا سقف یک میلیارد تومان 

6- امکان پرداخت مستمری مادام العمر در پایان مدت قرارداد