02188980301

بیمه

چرا ماشین من بیمه بدنه میخواد؟

بیمه بدنه بیمه ایران در دنیای امروزی وسیله نقلیه نقش بسیار مهمی در زندگی  افراد ایفا میکند .خوب است  بدانیم  ورود اتومبیل به ایران از دهه 60 قرن بیستم بوده است و فرازو نشیب های بسیاری داشته ، کم کم با پیشرفت تکنولوژی و گذشت زمان همچنین پدیدار شدن شرکت های مختلف خودروسازی وایجاد فضای […]

چه نکات مهمی را باید درباره بیمه مسئولیت بدانیم؟

بیمه مسئولیت بیمه ایران حادثه هیچ گاه خبر نمیکند! شاید این جمله را به کرار شنیده باشید و درواقع به عنوان یک هشدار آن را تلقی کنید بله درست است حادثه هیچ گاه خبر نمیکند ،اما در مقابل حادثه چه باید کرد تا کمترین آسیب را متحمل شد .خوشبختانه در برحه ای از زمان قرار […]

همه آنچه باید درباره بیمه آتش‌سوزی بدانیم!

بیمه آتش سوزی چیست ؟ بیمه نامه آتش سوزی شاید برای عموم مردم تنها یک بیمه نامه باشد که صرفا برای جبران خسارت های آتش سوزی در نظر گرفته شده است به این دلیل که نام این بیمه نامه همانطور که از اسمش پیداست بیمه نامه آتش سوزی خوانده میشود اما بهتر است بدانیم که […]

Scroll to top