02188980301

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث چیست؟

زمانی که شما یک خودرو خریداری میکنید ملاک  شما برای خرید، ظاهر خودرو و سالم بودن از لحاظ فنی میباشد. مسلما اگر خودرویی خریداری کرده باشید که از هر لحاظ سالم و تمیز باشد به فکر این خواهید افتاد که حتما آن را در برابر آسیب های احتمالی بیمه کنید. بیمه نامه هایی که برای […]

Scroll to top