02188980301

بیمه زندگی

بیمه عمر بیمه ایران

کدام شرکت بیمه را برای بیمه‌نامه عمر انتخاب کنیم؟ بیمه عمر و پس انداز از آن دسته بیمه نامه هایی میباشد که به انتخاب شخص بیمه گذار شرایط آن تعیین میشود و در رابطه با پرداخت مبلغ دست بیمه گذار باز است و میتواند مقدار حق بیمه و نحوه پرداخت آن را به دلخواه خود […]

Scroll to top