02188980301

بیمه حوادث

مزایای بیمه حوادث چیست؟ و به چه حوادثی تعلق دارد؟

بیمه حوادث منزل بیمه ایران احتمالا شما در اطراف محل سکونت خود شاهد حوادثی بوده اید که در آن یک ساختمان یا یک مجتمع تجاری یا مشابه آن  دچار حادثه شده است هر ساله افراد زیادی بر اثر وقوع حوادثی مانند  آتش سوزی سیل زلزله و… جان خود را از دست می دهند یا مجروح […]

Scroll to top