02188980301

اخبار شرکت

کاربرد بیمه مسئولیت چیست؟

کاربرد بیمه مسئولیت چیست و چه زمانی میتوان از بیمه مسئولیت استفاده کرد؟ شما در هر شغلی که انتخاب می‌کنید و در آن مشغول به کار می‌شوید با توجه به حیطه فعالیت و طبقه شغلی ممکن است خطراتی شما را تهدید کند و شدت آن بستگی  به ریسک شغلی شما دارد . حال ما میخواهیم […]

Scroll to top